Stipendium:

En återkommande händelse i början av sommaren är PTC's internationella konferenser där man
kan skapa kontakter och lära sig allt om vad PTC med partners har att erbjuda i en nära framtid.

För att vi alla skall få en chans att åka på dessa begivenheter så delar PTC User Sweden ut ett
stipendium som har som syfte att nyttjas vid ett besök på någon av konferenserna, antingen i
Europa eller USA. Vinnare av stipendiet väljs ut vid årsmötet genom att PTC User Sweden’s
medlemmar röstar på den bästa användarpresentation.