Om oss:

PTC User Sweden är en ideell sammanslutning som bildades i början av 90-talet och vars främsta syften är att:

- Sammanföra företag och individer som är intresserade av PTC:s produkter.
- Skapa ett forum för samverkan mellan PTC, distributörer och föreningens medlemmar i frågor som rör PTC:s produkter.
- Skapa ett forum varigenom föreningens medlemmar kan påverka  vidareutvecklingen av PTC:s produkter.
- Sprida kunskap och förståelse för PTC:s produkter bland medlemmar och deras samarbetspartner.

Stadgar för PTC User Sweden.

Styrelse:

Ordförande:Inge Pedersen
Sekreterare:Nils Persson
Kassör:Lars Fäldner
Teknisk samordnare:Harri Holm

Adress:

PTC User Sweden
c/o Inge Pedersen
Vasagatan 23 C
771 32 Ludvika