PTC/User Sweden:

Årsmöte 2020 planeras att hållas i november på Clarion Hotel Post, Göteborg

För mer information, vg kontakta info@ptcuser.se