Events:

Events är våra användarföreningsmöten, där användare kan träffas och utbyta erfarenheter
och synpunkter med varandra.
Att komma till våra events innebär att du, förutom lite förfriskningar och komma ifrån jobbet,
får träffa andra som jobbar med PTC:s programvara, får chansen att få svar på frågor direkt
ifrån PTC och kan vara med och påverka vidareutvecklingen av PTC:s produkter.

Våra events är uppdelade i två olika grupper; PTCCon och PTCLocal:

PTCCon

Varje år, vanligtvis under hösten, så håller föreningen årsmöte. I samband med detta hålls
två användardagar för att vi medlemmar ska kunna träffas, umgås, skapa kontakter och för
att lära oss av varandra, och för att skapa ett forum för samverkan mellan PTC, distributörer
och föreningens medlemmar.

För att kunna diskutera gemensamma problem och lösningar inom olika områden håller
vi vid detta tillfälle ett antal diskussionsgrupper. PTC finns här också till hands för er som
vill ställa frågor, och PTC:s tekniker närvarar för att visa oss användare vad som väntar runt
hörnet i fråga om framtida funktionalitet och programreleaser.

På utställningen presenterar företag sina produkter och tjänster som har anknytning till
PTC’s programvaror. Det är vanligtvis konsultföretag som säljer metodik och utbildning,
men även hårdvaruleveratörer som säljer datorer och annan utrustning anpassat för CAD.
(Självklart ser vi gärna att ni som medlemmar håller en presentation om er själva eller
relaterat ämne till PTC!)

Utöver föreläsare och utställningar passar vi här även på att ha PTCusers årstämma, där
styrelsen redovisar föreningens ekonomi och verksamhet, propositioner behandlas och
den kommande styrelsen väljs.

Är du intresserad av att se vad som hänt tidigare under PTCCon så titta in i vårt arkiv.

PTCLocal

PTCLocal är events som sker på lokal nivå och är inriktad på de medlemmar som finns
i en viss omnejd. Plats och tid för dessa kommer kontinuerligt att meddelas på vår hem-
sida och i e-postutskick.

Kontakta gärna oss på om ni är intresserade av att engagera er i ett
lokalt event.