Vill du bli medlem?

Företag som har minst en fullvärdig licens för någon av PTC’s produkter kan söka
medlemskap. När företaget blivit medlem blir också alla anställda på företaget
automatiskt medlemmar. Årsavgiften är 3.000 SEK.

För att ansöka om medlemskap mailar du oss följande uppgifter till

- Företagsnamn
- Organisationsnr
- Kontaktperson
- Faktura adress
- E-postadress